Privacyverklaring John Deere Enterprise

Deze privacyverklaring van John Deere Enterprise ("Verklaring") werd gepubliceerd in opdracht van de entiteiten die hieronder worden vermeld als Data Controllers in de tabel op het einde van deze verklaring (elk individueel "John Deere", "we" of "wij"). Deze verklaring is bedoeld voor individuen met wie we in relatie treden: bezoekers of gebruikers van onze websites, toepassingen (internet of mobiel) of van onze services ("Online-services); huidige en toekomstige klanten, management en personeel van corporate klanten en leveranciers, management en personeel van gemachtigde dealers van John Deer, bezoekers in onze sites, musea en attracties en andere ontvangers van onze services. We gebruiken in deze verklaring "u" en "uw" om te verwijzen naar individuen wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

In zijn opdracht als data controller zal John Deere informatie over u bewaren als "persoonsgegevens" op paper en onder elektronische vorm. Deze persoonsgegevens worden van u rechtstreeks verzameld wanneer we dergelijke gegevens intern verzamelen. In sommige gevallen zullen we deze gegevens verzamelen bij relevante derde partijen.

Persoonsgegevens worden gedeeld met leden van de John Deere Group (zie ook hoofdstuk 4 hieronder). Een lijst van alle ondernemingen die deel uitmaken van de John Deere Group kan worden opgevraagd via https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/ . Ondernemingen die behoren tot de John Deere Group kunnen in een aantal omstandigheden gezamenlijk persoonsgegevens verwerken (zie eveneens hoofdstuk 3 hieronder).

Mogelijk gelden er land- of productafhankelijke privacyverklaringen voor specifieke producten en services die door John Deere worden geleverd. Deze verklaringen kunnen worden opgevraagd in het menu "Land- of productspecifieke informatie". Ter illustratie worden producten en services geleverd, onder meer door John Deere Bank S.A. die over het algemeen de verzameling vereisen van bijkomende of andere categorieën van informatie en gegevens. John Deere GmbH & CO KG biedt eveneens een verscheidenheid aan gegevens, services en abonnementen.

Ten slotte worden John Deere-producten verdeeld via een netwerk van gemachtigde dealers en verdelers. De meeste van deze dealers en verdelers zijn onafhankelijk geleide ondernemingen die mogelijk eigen privacyverklaringen hebben.

Privacyverklaring John Deere Enterprise

1. Soorten persoonsgegevens die worden verwerkt

De categorieën persoonsgegevens over uzelf die we verwerken zijn de volgende:

Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, roepnaam, alias, geboortedatum, gebruikersnaam, wachtwoord en andere identificatiegegevens, overheidsregistraties, handtekeningen en foto's.

Contactinformatie, zoals uw adres, verblijfs- of postadres, telefoonnummer, informatie over uw sociaal mediaprofiel en e-mailadres.

Werkgerelateerde informatie, zoals bedrijfstak, functie, bedrijfsactiviteiten, huidige en vorige werkgevers, relatie ten overstaan van een klant of een derde (bijv. dealer, leverancier), werkadres, telefoonnummer op het werk, werkgerelateerde sociale media en het e-mailadres op het werk.

Transactie- of financiële rekeninginformatie, zoals het factureringsadres, bankrekening, bankrekeningnummers en routing nummers, informatie betreffende debet- en creditkaarten, veiligheidscodes en vervaldata, kaarthouder of naam en informatie betreffende de kaarthouder, registratie van instructies, informatie betreffende de tegenpartij en informatie betreffende financierings- en leasingactiviteiten voor uitrusting. Daar waar toegelaten door de wet of door de wet verplicht kunnen we vragen naar een identificatiedocument uitgegeven door de overheid.

Informatie die u post op message boards, gebruiksformulieren (waaronder sociale media) of in antwoord op enquêtes zoals gebruikersnamen, gegevens betreffende uw sociale mediaprofiel, commentaar (waaronder uw standpunt en meningen), foto's en andere informatie.

Informatie betreffende uw voorkeuren en relaties die ons kunnen helpen begrijpen wie u bent en waarnaar u op zoek bent zodat we u producten en services kunnen aanbieden die u mogelijk interesseren zoals eigendommen, boerderij- of zakelijke informatie, uw locatie en vestigingsplaats, voorkeuren en taalvoorkeuren. Dit omvat eveneens informatie over de manier waarop u met ons of met onze dealers en zakenrelaties in relatie treedt, en accountgegevens bij ons, waaronder uw aankopen, vragen, klantenaccounts, historiek van garantieclaims en betalingshistoriek.

Gebruiksinformatie zoals gegevens over producten en services, specificaties betreffende hardware en besturingssysteem, softwareversies, prestatiegegevens en statistieken, logginginformatie, gebruik van apparaten en toepassingen (en producten en services) en diagnostische gegevens.

Automatisch verzamelde gegevens zoals informatie over de pagina's en content die u hebt bezocht op de Onlineservices, of u onze communicaties hebt geopend en geleze, het bestaan van cookies en andere technologieën, tijdstip en duur van het gebruik van de Onlineservices en foutenrapporten en prestatiegegevens. De verzamelde informatie en gegevens omvatten uw internetprotocol (IP), -adres (en informatie betreffende dat IP-adres), type en versie van het besturingssysteem van uw apparaat en de gebruikte webbrowser, hardwaremodel, apparaat-ID of identifier voor elk apparaat gebruikt voor de Onlineservices en andere unieke apparaatidentifiers en in sommige gevallen de locatie van uw apparaat. Deze informatie kan mogelijk worden bewaard wanneer u de Onlineservices gebruikt.

Gevoelige persoonsgegevens: Sommige van de persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van de doelstellingen vermeld in hoofdstuk 2 kunnen worden beschouwd als gevoelige persoonsgegevens die vallen onder specifieke wettelijke beschermingsregels (zoals vastgelegd in de wetten van toepassing). Het gaat hier om gegevens betreffende het vrijgeven van raciale of etnische origine, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbondsorganisatie en de verwerking van genetische gegeven, biometrische gegevens, gezondheidsgegeven of gegevens betreffende het seksleven of de seksuele gerichtheid van een natuurlijk persoon. Daarnaast bevatten sommige persoonsgegevens informatie over criminele veroordelingen en overtredingen.

2. Bronnen van Persoonlijke gegevens-gegevens die worden verwerkt

We verzamelen persoonsgegevens over u bij verschillende bronnen, waaronder:

Informatie die we rechtstreeks bij u verzamelen: Persoongegevens worden vaak verzameld wanneer u deze informatie aan ons verstrekt (elektronisch, schriftelijk of mondeling). We vragen u gegevens en informatie op (zoal identificatiegegevens, contactinformatie, transactie-informatie) wanneer u met ons interageert, bijv. wanneer u producten of services bestelt of aankoopt, informatie doorgeeft bij registratie van een Onlineservice, zich registreert voor een account op onze Onlineservices, onze sites bezoek, een abonnement neemt op een nieuwsbrief, contact met ons opneem voor klantenservice, een aankkop doet, zich registreert voor een opleiding, een aanvraag doet voor een financiering, antwoordt op enquêtes, uw garantiebewijs registreert of op een ander manier met ons interageert.

Informatie die we intern verzamelen: We verzamelen, observeren of leren informatie over u, tijdens onze interacties met u (bijv. informatie betreffende uw voorkeuren en relatie-informatie) tijdens de normale relatie met u of wanneer u onze producten en services gebruikt (bijv. informatie over het gebruik van producten en services, automatisch verzamelde informatie). We verzamelen of bekomen persoonsinformatie telkens wanneer u een van onze Onlineservices bezoekt of gebruikt. Wij (of derden) gebruiken cookies en andere technologische middelen om informatie te verzamelen over uw computer of apparaat en over uw gebruik van de Onlineservices (bijv. automatisch verzamelde informatie). Voor meer informatie over cookies en andere technologieën verwijzen we naar hoofdstuk 5: "Cookies en gelijkaardige verzameltechnologieën".

Informatie verzameld bij derden: We ontvangen persoonsinformatie over u van derden die ons deze informatie aanleveren. Het kan gaan over leden van de John Deere Group of klanten, erkende John Deere-dealers, uw werkgever, kredietverwijzers of de overheid of politie en gerecht (bijv. persoonsgegevens, contactinformatie, werkgerelateerde informatie, transactie-informatie of informatie betreffende uw financiële rekeningen). We ontvangen eveneens informatie over u van derden wanneer u een van onze producten of services aankoopt bij deze derde partijen (bijv. erkende dealers van John Deere).

Voor het publiek beschikbare informatie: We verzamelen informatie over u (bijv. voorkeursinformatie en informatie betreffende de relatie) die publiek toegankelijk is (bijv. eigenaarsinformatie over een klant, bedrijf en bedrijfsgegevens, financiële informatie) of informatie die u zelf hebt publiek gemaakt, van externe leveranciers van gegevens die onze bestanden optimaliseren en ons helpen om onze klanten beter te begrijpen, of van sociale mediawebsites zoals Facebook indien u interageert met een sociale mediafunctie op de Onlineservices zoals een sociale media plug-in (een "Like"-knop voor Facebook), wanneer u onze sociale mediapagina's "liket" of lid wordt van onze community. Als u met ons interageert via sociale media, kunt u ons mogelijk de toelating geven om toegang te hebben tot de informatie op uw sociale mediaprofiel.

3. Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens ("Doelstellingen")

Persoonsgegevens worden verwerkt omwille van de volgende doelstellingen en wettelijke gronden (wettelijke basis voor de verwerking). Daar waar van toepassing zullen we op het moment van de gegevensverzameling aangeven of de verwerving van het persoonsgegeven een wettelijke of een contractuele vereiste is en of u al dan niet verplicht bent om ons deze persoonsgegevens kenbaar te maken en wat de mogelijke gevolgen zijn van een weigering om deze gegevens ter beschikking te stellen:

a) Klantenservice: Om de gevraagde producten en services te kunnen leveren, voor gerelateerde servives zoals productaflevering, onderhoud, klanten- en productonderhoud en -service (waaronder garantie), financiering, leasing en kredietdiensten en de werking van Onlineservices.

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens met de bedoeling om: de nodige taken uit te voeren om vragen of bestellingen te verwerken en af te werken, bijv. om in te gaan op vragen naar extra informatie of het antwoorden op offerteaanvragen (rechtstreeks of via een erkende dealer van John Deere), om de identiteit van een individu (of de identiteit van een vertegenwoordiger) te controleren om deze toegang te geven tot een bedrijfsaccunt van een klant, om na te gaan of iemand in aanmerking komt voor een incentiveprogramma, productregistraties te verwerken en de gevraagde goederen en services te leveren (waaronder het faciliteren van het bestel- en afleveringsproces tussen uzelf een een erkende dealer van John Deere), software en apparaten te activeren die activering behoeven, uw account(s) te beheren en betalingen verwerken voor goederen en services, contracten op te maken en uit te voeren, garantieclaims te verwerken en garantieservices te verstrekken, programma's van verlengde garantie te verwerken en uit te voeren waaronder het beheer van servicecontracten en registratie van facturering en het aanmaken van een gebruikersaccount voor de Onlineservices waaronder het opzetten van het account , het beheer ervan en de levering van de Onlineservices en de functionaliteiten waaronder het gebruik en beheer van de content van de Onlineservices en de communicatie en interactie met u via de Onlineservices.

Deze verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepaling dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat u mogelijk met ons zult aangaan (waaronder de Gebruiksvoorwaarden van de Onlineservices), of om stappen te ondernemen voor u met ons een contract aangaat; (2) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of juridische verplichting op ons van toepassing; (3) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de legitieme belangen van John Deere, een lid van de John Deere Group of een derde (bijv. een dealer of een zakelijke klant) om u klantondersteuning, opleiding en andere vormingsactiviteiten aan te bieden en relevantie informatie over bepaalde productupdates en verbeteringen te communiceren (in de mate waarin deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden), of (4) de verwerking gebeurt met uw toestemming.

b) Product- en klantondersteuning Om ondersteuning te bieden voor producten en services, de relatie met klanten, dealers en leveranciers te beheren, voor diagnose en reparaties, communicatie en productveiligheid, terugroepacties en het uitvoeren van reparaties uit terugroepacties.

Als onderdeel van het voorzien van service en ondersteuning maken we gebruik van een klantrelatiesysteem (met hierin identificatiegegevens, contactinformatie, voorkeurinformatie en relatie-informatie, publiek toegankelijke informatie) om het engagement op te volgen, er zeker van te zijn dat contactinformatie nog up-to-date is, een volledig beeld te krijgen van onze zakelijke activiteiten met u (en uw bedrijf), het dubbel verspreiden van informatie te voorkomen op gelijkaardige onderwerpen, verkoop- en ondersteuningsinformatie te voorzien en te antwoorden op al uw vragen enverzoeken.

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens met de bedoeling om: opleiding en andere vormingsactiviteiten te voorzien voor klanten en personeel van klanten, dealers en hun personeel en leveranciers en hun personeel, periodiek onderhoud en ondersteuning te voorzien voor producten en services (waaronder software-updates), antwoorden op vragen van dealers voor technische assistentie in de identificatie van een probleem met een product of service en andere diagnoses en communicatie te voorzien in verband met uw producten en services waaronder service informatie, bevestigingen, kennisgevingen, updates, ondersteining en administratieve berichten en om u informatie te bezorgen betreffende veiligheid of om wettelijke redenen zoals terugroepactes en veiligheidscommunicaties.

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat u met ons bent aangegaan (waaronder de Gebruiksvoorwaarden betreffende de Onlineservices) of om actie te kunnen ondernemen voor u met ons een contract aangaat; (2) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of juridische verplichting op ons van toepassing (bijv. voor de kennisgeving en het beheer van terugroepacties); (3) de verwerking noodzakelijk is voor uitvoering van de legitieme belangen van John Deere, een lid van de John Deere Group of een derde partij (bijv. dealer of zakelijke klant) om u klant- en productondersteuning, opleiding en andere vormingsactiviteiten te leveren en relevante informatie door te geven betreffende productupdates en -verbeteringen (voor zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden), of; (4) de verwerking gebeurt met uw toestemming.

c) Reclame en publiciteit Om uw communicaties en aanbiedingen te doen voor producten en services van John Deere, leden van de John Deere Group of onze dealers, leveranciers en partners, waaronder aanbiedingen op basis van uw interesse, persoonlijke en bedrijfskenmerken en locatie.

Wij (of derden zoals een erkende John Deere dealer) kunnen deze communicatie en aanbiedingen doen via e-mail, postpakket, online (waaronder het maken van reclame en gepersonaliseerde content op de Onlineservices), sociale mediaplatforms, tekstberichten, pushberichten en via andere middelen. Voor wat betreft marketing op sociale mediaplatforms kan pseudonieminformatie (cryptografisch verwerkte identificatiegegevens of contactinformatie) worden aangeleverd aan de sociale mediaplatforms om te komen tot een match met uw sociale media-account om ons toe te laten reclame bij u te voeren via het platform. Zoals gedetailleerd vermeld in hoofdstuk 5, gebruiken we (of gebruiken derden) cookies en andere gelijkaardige technologieën om ons toe te laten de Onlineservices te personaliseren of advertenties te plaatsen die voor u van belang zijk op websites van derden.

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens met de bedoeling om: advertentie- en marketingprogramma's te ontwikkelen met behulp van informatie (identificatiegegevens, contactinformatie, voorkeurinformatie en relatie-informatie, gebruiksinformatie, automatisch verzamelde informatie) om u online of offline producten en diensten voor te stellen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en deze informatie (identificatiegegevesn, gebruiksinformatie, automatisch verzamelde informatie) te gebruiken om de Onlineservices te personaliseren en de Onlineservices beter af te stemmen op uw interesses.

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor uitvoering van de legitieme belangen van John Deere, een lid van de John Deere Group of een derde partij (bijv. dealer) om marketing- en prospectieacties te ondernemen en nieuwe klanten te verwerven, uw voorkeuren te kennen om u een beter gepersonaliseerd aanbod te doen en producten en services aan te beiden die tegemoet komen aan de behoeften van een (prospectieve) klant (in zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden), of; (2) de verwerking gebeurt met uw toestemming.

d) Enquêtes en promoties: Om sweepstakes, wedstrijden, loyauteitsprogramma's en andere promotionele evenementen te beheren waarvoor u zich moet aanmelden of inschrijven zoals het plannen en voorbereiding van een rondleiding in een site van een lid van de John Deere Group of onze attracties of deel te nemen aan productintroducties en andere beurzen.

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat u met ons bent aangegaan (waaronder de Gebruiksvoorwaarden betreffende de promotionele gebeurtenis) of om stappen te kunnen ondernemen voor u met ons een contract aangaat; (2) de verwerking noodzakelijk is voor uitvoering van de legitieme belangen van John Deere, een lid van de John Deere Group of een derde partij (bijv. dealer of zakelijke klant) om u marketing- en prospectiemateriaal te bezorgen en (prospectieve) klanten van dienst te zijn en nieuwe klanten te verwerven (in zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden), of; (3) de verwerking gebeurt met uw toestemming.

e) Andere communicaties: Om andere informatie te voorzien die mogelijk interessant kan zijn, zoals herinneringen van aankondigingen, serviceonderbrekingen, productverbeteringsprogramma's en technische servicebulletins, nieuws over John Deere of leden van de John Deere Group, bedrijfstijdschriften (zoals The Furrow en Homestead) en catalogi en uitnodigingen voor handelsbeurzen, productintroducties en andere gebeurtenissen.

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat u met ons bent aangegaan (waaronder de Gebruiksvoorwaarden betreffende abonnementen op onze publicaties) of om stappen te kunnen ondernemen voor u met ons een contract aangaat; (2) de verwerking noodzakelijk is voor uitvoering van de legitieme belangen van John Deere, een lid van de John Deere Group of een derde partij (bijv. dealer) om u marketing- en prospectie-informatie aan te bieden, voor de prospectie om nieuwe klanten te verwerven en (prospectieve) klanten service te verlenen en informatie te verstrekken over productupdates en andere informatie over producten en diensten (in zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden), of; (3) de verwerking gebeurt met uw toestemming.

f) Onderzoek, verbetering van producten en services: Om problemen bij bestaande producten en services te detecteren, te begrijpen hoe onze producten en services worden gebruikt, de effectiviteit van onze advertentieacties te analyseren, onderzoek uit te voeren, onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten en dienste te ontwikkelen (inclusief gepseudonymiseerde en anoniem gemaakte informatie).

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens met de bedoeling om: de grootte van de publiek en de klantenbetrokkenheid te meten, ervaringsenquêtes rond te sturen, participatie mogelijk te maken in online en offline onderzoekspanels, antwoorden te analyseren, de prestaties en de goede werking van zowel producten en services in productie als in test te evalueren (inclusief de gebruiksinformatie), fout- en defectcodes en andere operationele gegevens van machines te evalueren, garantieclaims en technische vragen voor bijstand van dealers om problemen met producten of services te detecteren (waaronder veiligheidsproblemen), producten en services te verbeteren en nieuwe producten en services te ontwikkelen, de prestaties te verbeteren, bugs op te sporen en verbeteringen te voorzien voor Onlineservices (bijv. het gebruiken van browserinformatie van bezoeken aan de Onlineservices en de manier waarop u navigeert binnen de Olineservices met de bedoeling om dit intuïtiever te maken).

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat u met ons bent aangegaan (waaronder de Gebruiksvoorwaarden betreffende de Onlineservices) of om actie te kunnen ondernemen voor u met ons een contract aangaat; (2) de verwerking noodzakelijk is voor uitvoering van de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group om problemen met producten en services te identificeren, onderzoek te voeren en analyses uit te voeren, producten en services te verbeteren en nieuwe producten en services te ontwikkelen (in zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden); (3) de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van een individu te beschermen (bijv. bij de identificatie van een veiligheidsprobleem); (4) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen (bijv. een terugroepactie ten gevolge van een veiligheidslek), of; (5) de verwerking gebeurt met uw toestemming.

g) Fysieke veiligheid: Om de fysieke veiligheid te implementeren en te bewaren, toegang tot de sites te beheren en toegang tot de sites te bekijken in het geval van een incident of waneer ongeoorloofde toegangen, verlies of diefstal moet worden onderzocht.

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens met de bedoeling om: gebruikers-ID, badges, sleutels en andere middelen voor toegangbeheer te voorzien en te beheren om ervoor te zorgen dat individuen de correcte autorisaties hebben voor ze een site van John Deere of van een lid van de John Deere Group kunnen betreden (onder meer toegangscontrole en de preventie van ongeoorloofde toegang) en het bewaken van een site van John Deere of een lid van de John Deere Group (waaronder CCTV en andere soorten camera's) om mensen te beschermen en ter bescherming tegen diefstal, vanalisme en schade aan eigendommen van John Deere of een lid van de John Deere Group. Dit omvat eveneens de verwerking van toegangsregistraties op sites en toegelaten zones (bijv. de registratie van aankomst en vertrek van individuen) om elke ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal op adequate wijze te kunnen onderzoeken.

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting waar we aan onderworpen zijn; (2) noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van een individu; (3) noodzakelijk is voor de uitvoering van de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group om te zorgen voor de fysieke en elektronische beveiliging van onze bedrijfsgebouwen en -goederen (bijv. door het adequaat beveiligen en verdedigen van eigendommen (zowel fysieke als intellectuele eigendommen) en het adequaat onderzoeken van elke ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal en het verzekeren van de fysieke beveiliging) (in zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden). Indien gegevens betreffende criminele overtredingen en veroordelingen worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met de EG-Verordeningen en de wetten van de lidstaten van de EER.

h) Netwerkbeveiliging en cybersecurity: Om elektronische beveiliging te voorzien (zowel wat betreft netwerkbeveiliging als cybersecurity), inclusief het identificeren van veiligheidslekken, beschermen, detecteren en reageren tegen lekken en het dichten van veiligheidslekken.

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens met de bedoeling om: bedreigingen, kwetsbaarheden en risico's te identificeren, de aangewezen autorisaties van gebruikers te identificeren, te machtigingen en te bepalen; identificaties en wachtwoorden toe te kennen en te herroepen, toegangsmachtigingen voor gebruikers toewijzen en beheren, ongeoorloofde toegangen of ongeoorloofde verwerking van gegevens en kwaadwillige verspreiding van code te voorkomen en te detecteren, DNA-aanvallen en andere schade aan computers en elektronische communicatiesystemen te stoppen, fraude, misdaden of misbruik van IT-service te voorkomen en te detecteren, spam- en fishingpogingen en computervirussen en andere malware blokkeren, te zorgen voor productveiligheid en veiligheid van de gebruiker en elke ongeoorloofde overdracht van eigendomsinformatie en andere informatie (zoals persoonsgegevens te voorkomen).

Het Global Security-tam van de organisatie, hoofdzakelijk gevestigd in Deere & Company in Moline, Illenois (maar met individuele medewerkers met standplaats in andere leden van de John Deere Group) verwerkt persoonsgegevens om ons bij de staan in de indentificatie van en het onderzoek naar verdachte incidenten of gebeurtenissen (onder meer door forensisch onderzoek), de coördinatie van respons en het herstel van de functionaliteit.

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting waar we aan onderworpen zijn; (2) noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van een individu; (3) noodzakelijk is voor de uitvoering van de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group om te zorgen voor een adequate bescherming en verdediging van zijn eigendommen (fysieke en intellectuele eigendommen) en het voorzien van netwerk- en informatiebeveiliging (waaronder administratieve, technische en organisatorische maatregelen) (in zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden). Indien gegevens betreffende criminele overtredingen en veroordelingen worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met de EG-Verordeningen en de wetten van de lidstaten van de EER.

i) IT-operaties: Om IT-systemen, toepassingen en infrastructuur te beheren (waaronder het bewaken van de prestaties van IT-systemen en -infrastructuur), IT-audits uit te voeren en informatie- en communicatiediensten te verstrekken.

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens met de bedoeling om: de communicatie en het gebruik van andere IT-tools te faciliteren, het gebruik van toepassingen van John Deere of een lid van de John Deere Group te beheren, problemen met IT-systemen en -tools te identificeren en op te lossen, patches en upgrades te installeren, te zorgen voor de bedrijfscontinuïteit waarond het maken van back-up en helpdeskbeheer.

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarvan u een partij bij of om (op uw vraag) de nodige stappen te ondernemen om een nieuw contract aan te gaan en (2) noodzakelijk is voor de uitvoering van de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group om te zorgen voor het beheer, het behoud en de werking van de informatietechnologie infrastructuur (in zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden).

j) Bedrijfsoperaties: Om de dagelijkse operaties van John Deere en de andere bedrijven van de John Deere Group te beheren, voor gegevensanalyse en de rapportering over bedrijfsprestaties en het bedrijfsbestuur (met inbegrip van audits, conformiteitstools en andere risicobeheersingsactiviteiten (waaronder het aangaan van verzekeringen)).

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens betreffende: organisatieanalyse, ontwikkeling en beheer van rapportering (waaronder het modelleren en ontwikkelen van risicomodellen), planning van werkzaamheden en het beheer van onze activa, financieel beheer waaronder de verwerking van betalingen en het beheer van te ontvangen en te betalen facturen, tactische en strategische planning, project- en organisatiebeheer, behoud van boekhoudkundige registraties en archivering, contractbeheer, beheer van externe relaties (vendors, leveranciers, zakenpartners, dealers), de bescherming en oplegging van rechten, interne en externe audits, reorganisaties, verwerving, fusies, splitsingen en planning en uitvoering van de afstoot van sommige activiteiten en de verwerking van persoonsgegevens om deze anoniem of niet-identificeerbaar te maken.

In naam van de organisatie behoudt de John Deere Group sommige categorieën van persoonsgegevens (zoals identificatiegegevens, contactinformatie, gebruiksinformatie, voorkeursinformatie en relatie-informatie, enz) voor gemeenschappelijk gebruik door de John Deere Group inclusief John Deere zelf. De John Deere Group beheert eveneens gemeenschappelijke infrastructuur waar leden van de John Deere Group persoonsinformatie verwerken voor eigen doelstellingen.

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting waar we aan onderworpen zijn; (2) noodzakelijk is voor de uitvoering van de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group om te zorgen voor het beheer van de dagelijkse werking van John Deere en de John Deere Group, het beheer van financiële zaken van John Deere en de John Deere Group om risico's te beheersen waaraan John Deere en de John Deere Group worden blootgesteld, het bedrijfsbestuur en informatiebeheersing, de evaluatie van bedrijfstransactie en de beoordeling van een fusie en verwervingsactiviteit (waaronder het deugdelijk bestuur bij verwervingsdoelstellingen) (in zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden).

k) Ontvankelijkheid: Om de ontvankelijkheid van producten, services of aanbiedingen te bepalen, assistentie te verlenen bij de verificatie van uw identiteit of de controle ervan, het vervullen van onze wettelijke verplichtingen, de screening van overheids- of andere sanctielijsten en om te voldoen aan de interne conformiteitsvereisten.

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens met de bedoeling om: de ken-uw-klant-controles uit te voeren (waaronder het gebruik van informatie uit verschillende bronnen zoals publieke informatie om identiteiten te controleren en te verifiëren), kredieten te bepalen en kredietreferentietests en risicoevaluaties uit te voeren, screening van sanctielijsten en om te voldoen aan andere vereisten van overheidsinstanties (waaronder vereisten opgelegd aan andere leden van de John Deere Group) zoals de controle van het feit of u een politiek blootgesteld persoon bent en of alles in overeenstemming is met de preventie en opsporing van financiële fillières van terroristische organisaties.

De Global Trade Compliance Group, hoofdzakelijk gevestigd in Deere & Company in Moline, Illenois (maar met individuele medewerkers actief bij andere leden van de John Deere Group) staan John Deere in dit kader bij in de verwerking van persoonsgegevens. De Global Trade Compliance Group is als eerste verantwoordelijk voor de identificatie en het onderzoek naar initiële matches van individuen op de lijst met gesanctioneerde partijen en het onderzoek naar en verwijderen van onterechte matches.

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een contract dat u met ons bent aangegaan (waaronder de Gebruiksvoorwaarden van de Onlineservices) of bij het nemen van stappen voor u met ons een contract aangaat (2) de verwerking is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting waar we aan onderworpen zijn; (3) noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van een individu; (4) de verwerking noodzakelijk is voor taken die worden uitgevoerd in het kader van het algemeen belang; of (5) de verwerking noodrzakelijk is voor John Deere of een lid van de John Deere Group om te zorgen voor een adequate bescherming tegen witwaspraktijken en voor opsporing en een goed begrip van onze (prospectieve) klanten en zakenpartners (in zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden); of (6) de verwerking gebeurt met uw instemming. Indien gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met de EG-verordeningen en de wetten van de individuele lidstaten van de EER, waaronder, indien van toepassing voor de instelling, uitoefening of verdediging tegen gerechtelijke claims. Indien gegevens betreffende criminele overtredingen en veroordelingen worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met de EG-Verordeningen en de wetten van de lidstaten van de EER.

l) Wettelijke conformiteit, geschillen: Om ons te onderwerpen aan de wetten en regels van toepassing en de instelling, uitoefening en verdediging tegen gerechtelijke claims.

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens (waaronder gevoelige persoonsgegevens of gegevens die te maken hebben met criminele veroordelingen of inbreuken) met betrekking tot: het voldoen aan wettelijke en andere vereisten waaronder de leden van de John Deere Group kunnen zijn onderworpen (waaronder wetten en regelgevingen van andere landen dan uw land van verblijf); voldoen aan overheidsinspecties en andere vragen van overheden of andere openbare instanties (waaronder van ander landen dan uw land van verblijf); te antwoorden op wettelijke procedures, het inroepen van wettelijke rechten en verhaal met inbegrip van zaken om onze rechten, onze eigendommen en eigendomsrechten te beschermen en te doen naleven, de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen en van de leden van de John Deere Group te beschermen en ons voor te bereiden, onderzoeksdaden te stellen en te verdedigen in geschillen en het beheer van interne klachten of claims (met inbegrip van geschillen gestart in de Verenigde Staten en vragen van de overheid).

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting waar we aan onderworpen zijn; (2) noodzakelijk is voor de uitvoering van de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group in de uitvoering van de dagelijkse activiteiten, de financiële zaken, om risico's te beheren waaraan onze ondernemingen worden blootgesteld, het bestuur van het bedrijf en het beheer van de informatie en de conformiteit met niet-EG-wetten en verordeningen en wetten van andere landen waar de John Deere Groep actief is (in zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden). Indien gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met de EG-verordeningen en de wetten van de individuele lidstaten van de EER, waaronder, indien van toepassing voor de instelling, uitoefening of verdediging tegen gerechtelijke claims. Indien gegevens betreffende criminele overtredingen en veroordelingen worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met de EG-Verordeningen en de wetten van de lidstaten van de EER.

m) Onderzoekingen: Met de bedoeling om fraude, inbreuken op bedrijfsregels of andere overtredingen of oneigenlijke activiteiten te voorkomen, te detecteren en te onderzoeken (onder meer criminele overtredingen en misdaden).

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens met de bedoeling om: complianceproblemen te onderzoeken en hierop de reageren en meldingen aan hotlines (waaronder de werking van een rapporteringslijn overeenkomstig de Amerikaanse Sabanes Oxley Act).

Betreffende onderzoeken naar conformiteit staat het Center voor Global Business Conduct en Global Enterprise Securitiy & Preparedness van de John Deere Group gevestigd in Deere & Company in Moline, Illinois (met individuele medewerkers verdeeld over de andere leden van de John Deere Group) ter beschikking van John Deere voor assistentie en monitoring.

De verwerking is verantwoord op basis van de wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van toepassing voor onze bedrijfsactiviteit; of (2) noodzakelijk is voor de uitvoering van de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group om de actitviteiten van John Deere en de John Deere Group uit te voeren, risico's te beheersen waaraan John Deere en de John Deere Group worden blootgesteld te beheersen, goed bestuur en het beheer van informatie, het detecteren en voorkomen van fraude, het detecteren en voorkomen van inbreuken op de beleidsregels van de John Deere Group en de conformiteit met de niet EU-verordeningen en wetten en de wetten van andere landen waar de John Deere Group actief is (in zoverre deze legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden). Indien gevoeligge persoonsgegevens worden verwerkt, worden deze verwerkt overeenkomstig de EG-verordeningen en de wetten van de lidstaten van de EU en de EER. Indien gegevens betreffende criminele overtredingen en veroordelingen worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met de EG-Verordeningen en de wetten van de lidstaten van de EER.

4. Derden waarmee de persoonsgevevens worden gedeeld of waaraan ze worden vrijgegeven

a) Persoonsgegevens wordt binnen John Deere en aan de leden van John Deere gedeeld voor de doelstellingen beschreven in deze verklaring. De leden van de John Deere Group zullen de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig deze verklaring tenzij u andere informatie hebt bekomen.

b) Om de doelstellingen in hoofdstuk 3 te bereiken delen we of geven we persoonsinformatie vrij binnen de John Deere Group. We zorgen ervoor dat binnen John Deere Group voldoende competenties en kennis aanwezig is binnen de gecentraliseerde HR, boekhouding, financiële diensten, risicobeheer, corporate governance, informatietechnologie en veiligheidsfuncties. Referenties naar John Deere en de leden van de John Deere Group in hoofdstuk 3 van deze verklaring verwijzen over het algemeen naar instanties waar leden van de Johne Deere Group samen met John Deere zelf optreden als gemeenschappelijke controllers.

c) We geven persoonsgegevens indien nodig vrij om een transactie uit te voeren die u hebt gevraagd of waarvoor u de toestemming hebt gegevens of om uw een product of een service te leveren.

Bijvoorbeeld door betalingsgegevens te bezorgen aan de bank en aan andere financiëel instellingen om een betaling te verwerken. We zullen ook gegevens delen wanneer u ons hiertoe de opdracht geeft. U kunt eveneens extra informatie opvragen over een product of een service of een offerte opvragen via de Onlineservices die we ter opvolging zullen doorsturen naar de erkende John Deere dealers in uw buurt die zal instaan om op uw verzoek te antwoorden. Zoals aangegeven in hoofdstuk 12 kunt u eveneens reviews en feedback delen op forums en andere openbare sites.

d) We delen persoonsgegevens met erkende John Deere dealsers, verdelers, handelaars en zakenpartners in het kader van de doelstellingen vermeld in hoofdstuk 3 of geven deze vrij.

Zo kan een erkende dealer van John Deere met u contact opnemen betreffende de uitvoering van uw relatie met John Deere waaronder bijstand bij het bekomen van offertes, aankoop van uitrusting of services, het bestellen van onderdelen, beheer van producten en services (waaronder abonnementen), financiering en garantieservice.

e) Als u een werknemer of een vertegenwoordiger bent van een klant of een dealer delen we gegevens of geven we deze gegevens van deze klant of deler met u.

f) We delen persoonsgegeven met een externe service provider (meestal gegevensverwerkers genoemd) om de doelstellingen voor ons te realiseren.

Bijvoorbeeld techologiebedrijven zoals bedrijven die software en computerdiensten leveren (gegevensbeheer, opslagservices, hostingbedrijven, software-as-a-service, webhosting en e-mailservices), technologiebedrijven die hardware en apparatuur leveren (producenten en verdelers van pc's); ondersteunende services zoals bedrijven die bedrijfsondersteuning bieden (mailingbedrijven, drukkerijen, schoonmaakdiensten en bedrijven die alarminstallaties plaatsen, onderhouden en bewaken), bedrijven die financiële services leveren, afval en ophalingsbedrijven (schredding provider) en bedrijven die analysediensten leveren. In sommige gevallen kunnen bedrijven rechtsteeks bij u, in onze opdracht, gegevens verzamelen.

g) We delen ook persoonsgegevens met andere bedrijven voor gespecialiseerde of professionele functies (meestal bekend onder de naam 'data controllers').

Bijvoorbeeld financiële instellingen zoals betalingsverwerkers en banken die betrokken zijn bij het verwerken van betalingen of ons financiële middelen ter beschikking stellen, instellingen zoals verzekeringsmakelaars en verzekeringsbedrijven die ons bijstaan in het beheersen van onze risico's, ondersteunende bedrijven en bedrijven die opleiding geven, transportbedrijven die onze producten leveren, telecombedrijven die ons vaste en mobiele telefonie leveren, technologiebedrijven die ons technologie en hardware leveren zoals telecommunicatieapparatuur, EHBO-uitrusting en servicebedrijven zoals gezondheidszorgbedrijven die medische diensten verlenen en andere partijen (zoals juristen en keuringbedrijven, auditors, revisoren, advokaten en andere externe professionele adviseurs) ter ondersteuning van auditactiviteiten, conformiteit en algemene bedrijfsfuncties en/of in overeenstemming met de wet.

h) De Onlineservices bevatten plug-ins naar externe inhouden zoals Facebook (de "Like"-knop), Twitter ("Delen met twitter"-knop), LinkedIn of Google. Plug-ins of content kunnen uw IP-adres verzamelen, de pagina's die u heb bezocht in de Onlineservices en kunnen eigen cookies of gelijkaardige technologie gebruiken. Als u bent aangemeld op een sociale mediawebsite terwijl u de Onlineservices bezoekt, kunnen de sociale media plug-ins de sociale mediawebsite toelaten om informatie te ontvangen dat u de Onlineservices hebt bezocht en deze informatie koppelen aan uw sociale media-accoutn.

De Onlineservices maken bijvoorbeeld gebruik van Google Maps. Door Google Maps te gebruiken, bent u gebonden aan Extra servicevoorwaarden Google Maps/Google Earth (inclusief Privacybeleid Google).

i) We delen eveneens persoonsgegevens en geven deze vrij om conform te zijn met de wet, goed bestuur en om ons te verdedigen voor de rechtbank.

Bijvoorbeeld:

 • We delen persoonsgegevens en geven deze vrij aan kopers, hun juristen of professionele adviseurs, rechtbanken en gerechtshoven, tegenpartijen en medestanders in geschillen en hun professionele adviseurs voor zover nodig voor de volledige of gedeeltelijke verkoop of overdracht van de bedrijfsactiviteiten of activa van John Deere (waaronder een herstructurering, fusie, verkoop, joint venture, vereffening, ontbinding of faillissement).
 • We delen persoonsgegevens en geven deze vrij om onze rechten te beschermen en op te eisen, onze eigendommen te beschermen, de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen en die van de leden van de John Deere Group te beschermen tegen fraude of andere onwettige handelingen, voor preventie, onderzoek, opsporing of vervolging van misdaden of in alle andere gevallen waarbij het noodzakelijk is om externe audit bij te staan, in het kader van de conformiteit en voor een deugdelijk bestuur van de onderneming.
 • We zullen eveneens persoonsgegevens delen of vrijgeven wanneer die door de wet wordt vereist (met inbegrip van wetten in andere landen dan uw land van verblijf), met name in respons en een oproepingsbevel, onderzoeksdaden, gerechtelijke bevelen en andere juridische processen waaronder politie en gerecht, rechtbanken en gerechtshoven in de Verenigde Staten en in andere landen waar de leden van de John Deere Group actief zijn.

Merk op dat we informatie en gegevens over u kunnen delen en vrijgeven die niet worden beschouwd als persoonsgegevens. Zo kunnen we bijvoorbeeld rapporten publiceren die veralgemeende en statistische gegevens bevatten over onze klanten en uitrustingen.

5. Cookies en gelijkaardige verzameltechnologieën

Wanneer u de Onlineservices bezoekt of opent of op een bericht klikt zoals een e-mail van John Deer, verzamelt John Deere (of de derde partij) informatie en gegevens via geautomatiseerde tools waarbij gebruik wordt gemaakt van technologieën zoals serverlogs of gebruiksloggings, browser- og http-cookies, lokaal gedeelde objecten, lokale opslag, web beacons / pixeltags, embedded scripts, ETags, server-to-serverconnecties en andere gelijkaardige verzameltechnologieën.

Hieronder volgt een samenvatting. Voor meer informatie over de manier waarop John Deere (of de externe partij) cookies en gelijkaardige technologieën gebruikt op de websites en online services van John Deere of informatie betreffende het beheer van dergelijke technologieën verwijzen we naar onze Cookieverklaring.

Deze technologieën worden meestal gebruikt om de goede werking van de Onlineservices mogelijk te maken, uw voorkeuren of keuzes te onthouden, bij te staan bij de verbetering van de Onlineservices, de antwoorden op onze communicaties te meten, onze communicaties of promoties te verbeteren, een antwoord op maat of een gepersonaliseerde ervaring te bieden op de Onlineservices, sommige soorten fraude te detecteren en te voorkomen en relevante advertenties te voorzien. In sommige gevallen associëren we de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en gelijkaardige technologieën met andere persoonsgegevens die over u werden verzameld zoals vermeld in hoofdstuk 3 van deze verklaring.

We onderhouden relaties met externe partijen om tracking en rapportering uit te voeren op onze webactiviteiten. We onderhouden eveneens relaties met externe partijen die ons helpen om gepersonaliseerde inhoud en relevante advertenties te plaatsen op de Onlineservices of op websites en services van derden die u mogelijk bezoekt. Deze externe partijen kunnen cookies en andere gelijkaardige verzameltechnologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Onlineservices en uw activiteiten op websites en services van dezeden zodat zijn ook doelgerichte advertenties aan u kunnen tonen.

6. Vertel-het-een-vriend functies

John Deere biedt "vertel-het-een-vriend"-functies op onze websites. Als u ervoor kiest om deze functie te gebruiken sturen we uw vriend automatisch een eenmalige e-mail met de informatie die u hebt aangegeven en nodigen we hem of haar uit om de website te bezoeken. John Deere gebruikt deze informatie met als enig doel deze e-mail één keer te verzenden en houdt deze informatie niet bij.

7. Rechten van de betrokkene

Afhankelijk van de lokale wetgeving hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u gratis kunt uitoefenen: (a) Raadpleging: U hebt het recht om van ons bevestiging te ontvangen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, de categorieën persoonsgegevens, informatie over de ontvangers van de gegevens en de niet-EG-landen waar deze zich bevinden, de veiligheden die zijn geplaatst voor de transfer van gegevens naar niet -EG-landen, de bewaarperiode van de gegevens of de criteria waarop deze bewaarperiode wordt bepaald, verdere informatie over uw rechten, onze verwerkingsactiviteiten en gegevensproviders en de significante en overwogen gevolgen van de verwerking; (b) Correctie: U hebt het recht om correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens en om onvolledige gegevens te laten aanvullen; (c) Overdraagbaarheid: U hebt het recht om de persoonsgegevens die over u worden bewaard en die u ons hebt bezorgd te ontvangen in een gestructureerde en door een machine leesbare vorm en hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan andere data controllers zonder te worden gehinderd. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer de verwerking is gebaseerd op uw instemming of op basis van een contract en de verwerking automatisch geschiedt; (d) Beperking: U kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u (i) de accuraatheid ervan in vraag stelt, voor de periode die we nodig hebben op uw verzoek te bekijken; (ii) de verwerking onwettelijk is en u niet akkoord gaat met de verwijdering ervan en vraagt om de verwerking te beperken; (iii) we de verwerking niet langer nodig hebben maar we u vertellen dat we de persoonsgegevens nodig hebben om ons te wapenen of te verdedigen tegen een wettelijke aantijging; of (iv) u voorbehoud aantekent tegen de verwerking op basis van een openbaar of legitiem belang, voor de periode die we nodig hebben om uw verzoek te behandelen; en (e) Verwijdering: U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld, u uw toestemming hebt ingetrokken er geen enkele andere grond bestaat voor de verwerking, u bezwaar hebt aangetekend er er geen wettelijke grond overblijft voor de verwerking, de verwerking onwettig is of het wissen is vereist om tegemoet te komen aan een wettelijke verplichting.


Bezwaar: U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor een dwingende en wettelijke reden die verband houdt met uw bijzondere situatie, tenzij in de gevallen waarbij de wettelijke bepalingen betreffende de verwerking expliciet voorrang hebben. Bovendien hebt u het recht om voorbehoud aan te tekenen indien gegevens over uzelf worden verwerkt voor directe marketing.


Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u dit doen op onze portal betreffende de gegevensprivacy via [deze link]. Merk op dat u ook het recht heb om een klacht neer te leggen bij de superviserende instantie. In het bijzonder de superviserende instantie van de lidstaat waar u verblijft, van uw plaats van tewerkstelling of de locatie waar het probleem dat het voorwerp van de klacht uitmaakt is ontstaan.

Met vragen over de functies en verantwoordelijkheden van de verschillende leden van de John Deere Group, inclusief de gevallen waarbij zij gemeenschappelijk optreden, neemt u best contract op met de Data Protection Officer ("DPO"). Neem eveneens contact op met de DPO als u meer informatie wenst over de afspraken tussen de leden van de John Deere Group die optreden als gemeenschappelijke controllers samen met John Deere. In het geval van gemeenschappelijke controllers kunt u uw rechten uitoefenen tegenover hen of tegenover elke entiteit afzonderlijk.

De contactinformatie van onze DPO is beschikbaar in hoofdstuk 15 van deze verklaring.

8. Instemmingsbeheer

Als we u om uw toelating hebben gevraagd om persoonsgegevens te gebruiken voor specifieke doelen hebt u het recht om deze toestemming te weigeren en/of mag u uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen volgens de wijze behandeld in hoofdstuk 7 of 15. De wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens die is opgetrden voor het moment van intrekking van uw toestemming blijft echter geldig.

9. Transfer van persoonsgegevens naar andere landen

Gezien de internationale aard van onze activiteiten zijn enkele van de ontvangers vermeld in hoofdstuk 4 mogelijk gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de privacy niet overal even goed is beschermd. Er gebeuren internationale transfers naar landen waar leden van de John Deere Group kantoren hebben, inclusief India en de Verenigde Staten van America.

Sommige van deze niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen met een geschikt niveau van gegevensbescherming overeenkomstig de EER-normen (de lijst hiervan kan hier worden opgevraagd: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm . Voor transfers vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als geschikt worden beschouwd, zullen we zelf adequate maatregelen nemen, zoals bindende bedrijfsregels, standaard contractbepalinge die zijn aanvaard door de Europese Commissie om de persoonsgegevens te beschermen of andere geldige transfermechanismen instellen. In uitzonderlijke omstandigheden zullen we de transfers uitvoeren op basis van wettelijk toegelaten afwijkingen. Overdrachten naar derden in dergelijke landen vinden plaats via een acceptabele vorm van gegevensoverdracht, zoals bindende bedrijfsvoorschriften, standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen om Persoonlijke Gegevens te beschermen, certificeringen, goedgekeurde gedragscodes, een ander geldig overdrachtsmechanisme of - in uitzonderlijke situaties - op basis van de toegestane wettelijke afwijkingen. Neem contact op met onze DPO met behulp van de informatie opgenomen in hoofdstuk 15 van deze verklaring voor een kopie van het gebruikte mechanisme.

10. Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden bewaard voor de periode die we nodig achten voor de voltooiing van de doelstellingen aangegeven in deze verklaring of opgelegd door de wetten van toepassing. De criteria voor het bepalen van de bewaartermijn zijn de volgende:

 • We hebben een doorlopende relatie met u:
 • De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de doelstelling(en) vastgelegd in hoofdstuk 3; of
 • De wetten en regelgevingen van toepassing verplichten on om de persoonsgegevens te bewaren.

Mogelijk worden we eveneens verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren zoals in het geval van een geschil of wanneer we een rechtsvordering ontvangen, een bevelschrift tot huiszoeking, een gerechtelijk bevel of een ander juridische proces dat ons noodzaak om de persoonsgegevens te bewaren. De gegevens worden bewaard overeenkomstig ons bewaartermijnplanning en de bepalingen in de wetten van toepassing. Afhankelijk van onze bewaartermijnplanning en binnen de wettelijke vereisten zullen we de persoonsgegevens die niet meer nodig zijn verwijderen of anoniem maken. Voor meer informatie in dit verband kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

11. Privacyverklaringen van derden

Deze privacyverklaring geldt alleen voor de verwerking van persoonsgegevens door John Deere en de leden van de John Deere Group. Andere websites die via deze website toegankelijk zijn, of wiens functies en functionaliteiten werden geïntegreerd in de Onlineservices hebben een eigen privacybeleid en eigen praktijk betreffende privacy. Onze onafhankelijke dealers, leveranciers en zakenpartners hebben eveneens een eigen privacybeleid en -praktijk. We adviseren u om zich vertrouwd te maken met de privacyverklaringen voorzien door alle externe partijen voor u hen informatie levert of gebruik maakt van een aanbieding of promotie.

12. Forums, productreviews en andere publieke zaken

Onze website omvat forums en andere zones waar u publiek productreviews kunt posten, met anderen kunt communiceren en media-inhouden kunt aanleveren. Voor u iets post in deze zones, leest u best de "Gebruiksvoorwaarden" grondig door. Alle informatie die u post is toegankelijk voor iedereen met internettoegang en alle persoonsgegevens die u in uw postings vermeldt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen. Als u bijvoorbeeld een e-mailadres vermeld bij een productreview, kunt u ongevraagde berichten ontvangen van derden. Wees dus voorzichtig als u persoonsgegevens post.

13. Sollicitanten

U hebt gesolliciteerd voor een betrekking bij John Deere. Al de persoonsgegevens die u samen met uw sollicitatie hebt verstrekt wordt in principe gebruikt voor het rekruteringsproces en andere doelstellingen van de personeelsdienst. Voor meer informatie verwijzen we naar de Internationale rekruteringsverklaring die kan worden opgevraagd via het menu "Productspecifieke informatie".

14. Wijzigingen aan deze verklaring

Mogelijk worden nu en dan aanpassingen gedaan aan deze privacyverklaring teneinde rekening te houden met nieuwe privacypraktijken. Wanneer een een belangrijke wijzigingen aanbrengen aan deze privacyverklaring zullen we een kennisgeving plaatsen op de homepagina.

15. Contact met ons opnemen

Neem contact met ons op met vragen of commentaar over onze privacypraktijken of deze privacyverklaring. Wij zijn online te bereiken op R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. U kunt ons per e-mail bereiken op het adres:

John Deere GmbH & Co KG
Data Protection Officer
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Duitsland

Onze Data Controllers zijn:

NAAM CONTACTINFORMATIE VERANTWOORDELIJHEID
John Deere GmbH & Co KG John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Duitsland 68163, Duitsland
 • Europese hoofdkantoren;
 • Agriculture and Turf products and services;
 • EMEA Sales & Marketing
 • Online Services; Data Services and Subscriptions
John Deere Forestry Oy Lokomonkatu 21, Tampere,Tampere, Finland 33900, Finland
 • Producten en diensten
 • Vaardigheden verkoop en marketing
John Deere Bank S.A., inclusief haar branches en representatieve kantoren in Duitsland, Zwitserland, VK en Spanje. 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg Producten en diensten
John Deere Acceptances S.r.l. Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milaan) 20060, Italië Producten en diensten
John Deere Solution Réseau S.A.S. 23, rue du Paradis, 45140 Ormes, Frankrijk Financial Services
John Deere Forestry, Ltd. (VK) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW Verenigd Koninkrijk Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Ltd. (VK) Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT Verenigd Koninkrijk Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Iberica, S.A. (Spain) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid) Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Polen) Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Forestry AS (Norway) Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Nederland B.V. (Netherlands) Expeditiestraat 12 5961PX Horst Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Italiana S.r.L. (Italy) Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milaan) Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Forestry Ltd. (Ierland) Ballyknocken, Co. Wicklowtd> Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere France S.A.S. (Frankrijk) Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle Verkoop- en marketingstrategieën

Bindende bedrijfsrichtlijnen van de Deere Group

Bindende bedrijfsrichtlijnen van de Deere Group

Country or Product Specific Information

Aanvraagformulier voor rechten van betrokkenen

Aanvraagformulier voor rechten van betrokkenen

Klachtenformulier persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Contactgegevens

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA
PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica
Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
Industrias John Deere Argentina SA,
E-Marketing Department,
John Orsetti 481, (S2152CFA)
Grenadier Baigorria,
Province of Santa Fe – Argentina

EUROPE:

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany

Telephone: +49 621 829 - 01
Fax: +49 621 829-45-8300


E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

John Deere Bank S.A.,
43, avenue John F. Kennedy L-1855
Luxembourg 

Telephone: + 352 2629901
Fax: +352 262990-200

Email: JDFComplianceEU@JohnDeere.com


AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

MIDDLE EAST – Near & Middle East:
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, Germany
Telephone: (0621) 829 - 01
Fax: (0621) 829-45-8300

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND:

Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email: 23JDFinancial@JohnDeere.com  

John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Last Updated: May 25, 2018