Wettelijke kennisgeving

Verder gebruik van de website van John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Sales,

John-Deere-Str. 8, 76646 Bruchsal, geregistreerd in het handelsregister van de rechtbank Mannheim HRA 704371 (voortaan "John Deere") onder de volgende voorwaarden.

 

1. Copyright

 

Dit product, en alle onderdelen ervan, dat wil zeggen, onder andere de computerprogramma's, afbeeldingen, database en alle informatie is beschermd door auteursrechten. Elk gebruik buiten de auteursrechten zonder toestemming van John Deere, is verboden en kan worden vervolgd. Dit geldt in het bijzonder voor reproducties, vertalingen, microfilms en bewerking in elektronische systemen.

Het gebruik van afbeeldingen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.2. Merken en naburige rechten

 

John Deere is een onafhankelijk Duits nationaal bedrijf, de eigenaar van een reeks gedeponeerde handelsmerken en modellen in Duitsland en andere landen. De gebruiker ontvangt geen licenties of andere gebruiksrechten. Elk gebruik van de handelsmerken van Deere & Company zonder toestemming is verboden.3. Kleuren en logo en bedrijfsnaam

 

Het kleurenschema John Deere Green en John Deere Yellow, het logo van het springend hert en de naam John Deere zijn geregistreerde handelsmerken van Deere & Company.
4. Aansprakelijkheid

 

Alle afbeeldingen, teksten, prijzen en andere zaken afgebeeld in dit product zijn niet-bindende informatie. Kunnen worden gewijzigd. John Deere aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten.

John Deere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website. De aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft onaangetast.

Deze website bevat hyper of 'deep links' of andere links naar websites van derde partijen. Deze links zorgen ervoor dat u de website van John Deere verlaat. John Deere heeft geen controle op de inhoud van deze derden en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor.

We integreren mogelijk ook met derden die onder hun eigen voorwaarden met u communiceren. Een dergelijke derde partij is YouTube en door gebruik te maken van de sites of services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de YouTube-servicevoorwaarden die zich hier bevinden.

Last Updated: August 9, 2017