HarvestLab 3000Precisielandbouwtechnologie

 • Nabij-infrarood (NIR)-spectroscopie maakt analyseren van diverse bestanddelen in gewassen, ruwvoer, drijfmest en biogas-reststromen mogelijk (één NIRS sensor, drie toepassingen)
 • NIRS maakt automatische aanpassing van de snijlengte mogelijk op basis van actuele vochtgehalte en berekende droge stofgehaltes.
 • Analyse van NPK-bestanddelen tijdens bemesting.
 • Gebruik als mobiel analyseapparaat om silagesamenselling te analyseren, voor nauwkeurige voederdosering en diergezondheid.

Eén sensor - drie toepassingen

Alles uitvouwenAlles samenvouwen

Eén sensor - drie toepassingen

Eén sensor – drie toepassingen

De in samenwerking met Carl Zeiss ontwikkelde HarvestLab 3000-sensor maakt gebruik van (nir) spectroscopie met nabij-infrarood-licht voor het analyseren van verschillende bestanddelen van geoogste gewassen, kuilvoer of mest. Al in 2009 was de technologie gecertificeerd door de Deutsche Landwirstschafts-gesellschaft (Dlg) voor de analyse van droge stof van ingekuilde maïs met alleen verwaarloosbare afwijkingen tussen 0,67 en 1,85%. Onze diverse kalibraties zijn verder gekalibreerd met jaar na jaar toevoeging van meer monsters van meer types gewassen/mest, variaties/diervoeders en regio's.

De nieuwe HarvestLab 3000-hardware weerspiegelt geavanceerde technologie en steunt op miljoenen uren ervaring in het veld. De sensor kan met een 12% breder golflengtespectrum rekening houden voor extra nauwkeurigheid, en levert meer dan 4.000 meetpunten per seconde. Dit is standaard gelijk aan ongeveer 1 miljoen metingen per lading. Hierdoor krijgt u niet slechts één willekeurige monsterwaarde, maar statistisch duidelijke gegevens onderweg. Fouten die zich gewoonlijk voordoen bij het handmatig verzamelen van monsters, zoals blootstelling aan zuurstof of warmte totdat het monster bij het volgende laboratorium aankomt, worden volledig geëlimineerd. Tenslotte, worden alle gegevens in realtime weergegeven en locatiespecifiek gedocumenteerd. Hierdoor kunnen bestuurders instellingen aanpassen en wordt geautomatiseerde machine-optimalisatie mogelijk terwijl u nog in het veld bent, in plaats van dat er dagen moet worden gewacht op laboratoriumresultaten.

Hakselaar

Hakselaar

De vochtigheid van gewassen kan in één veld tot meer dan 20% variëren. Dit vereist verschillende snijlengtes voor de ideale bodemverdichting voor kuilvoer, zonder insluiting van zuurstof. De HarvestLab 3000 die aan een John Deere-veldhakselaar wordt bevestigd, maakt een automatische aanpassing van de snijlengte mogelijk op basis van het drogestofgehalte. Automatische snelheidsaanpassingen voor kuilvoer helpen bij het optimaliseren van de fermentatie en kunnen u tot 10% op kuilvoertoevoegingen besparen.

Naast droge stof-aflezing verkrijgt u ook zeer nauwkeurige realtime aflezingen over ruw eiwitten, zetmeel, ruwe vezels, NDF, ADF, suiker en ruwe as. Hierdoor bent u in staat om geoogst gewas op basis van kwaliteit in rekening te brengen of te kopen en niet op basis van kwantiteit. Door het bekijken en vergelijken van alle locatiespecifieke documentatiegegevens in het John Deere Operations Center, kunt u op feiten gebaseerde beslissingen nemen over bijv. gewasvariëteit en gewasverzorging. Buiten het seizoen kunt u zich professioneel voorbereiden op een nog succesvoller volgend seizoen.

 • Automatische aanpassing van de snijlengte op basis van de droge stof voor een betere bulkdichtheid en kuilvoerkwaliteit
 • Nauwkeurige aanpassing van dosering van het inkuilmiddel om fermentatie te optimaliseren
 • Weloverwogen beslissingen nemen met betrekking tot de gewasvariëteit voor het volgende teeltseizoen
 • Gegevens over voederwaarde kunnen rechtstreeks in de cabine worden afgedrukt

Mestsensing - slimme verdeling van biologische voedingsstoffen

Mestsensing – slimme verdeling van biologische voedingsstoffen

Dierlijke mest is een organische meststof die rijk is aan voedingsstoffen. Door de natuurlijke variaties en de snelle bezinking hing het succes van het aanbrengen van vloeibare mest tot nu toe altijd af van het toeval. Met de mestsensing van John Deere hebt u het unieke voordeel dat u in staat bent om N, P, K nauwkeurig aan te brengen, op basis van een streefpercentage en een limiet in kg/ha. U kunt zelfs gebruikmaken van locatiespecifieke toepassingskaarten.

De mestsensing van John Deere kan niet alleen bestanddelen analyseren tijdens het vullen, maar ook tijdens de toepassing vlak voordat de voedingsstoffen de bodem raken. Een waardevol voordeel ten opzichte van andere systemen, omdat er rekening wordt gehouden met natuurlijke variaties in voedingsstoffen en afwikkeling tijdens het transport die in realtime worden gecompenseerd met automatische aanpassingen van snelheid en of debiet. Bovendien kunnen de gegevens van de mestsensing van John Deere voor verdere verwerking draadloos worden verstuurd naar het John Deere Operations Center.

 • Kwantificeer een voedingswaarde van € 0,75 tot € 1,50/m³, waardoor de productiekosten van minerale meststoffen worden gereduceerd
 • Voorkom neergeslagen gewas en verkrijg een consistentere groei van het gewas
 • Maximaliseer opbrengst en kwaliteit terwijl u zich aan de wettelijke limieten houdt
 • Compatibel met de meeste giertanken en slanghaspelsystemen

Mobiel latoratorium - geen wachten op laboratoriumresultaten

Mobiel latoratorium – geen wachten op laboratoriumresultaten

De HarvestLab 3000 kan ook worden gebruikt als een laboratoriumeenheid in een opslagruimte of thuiskantoor en levert het hele jaar door waarde op. U kunt de sensor aansluiten op een stopcontact van het voertuig, waardoor u mobiel blijft en overal informatie kunt krijgen. Met realtime resultaten kunt u passend voerderbakbeheer verzekeren, evenals nauwkeurige voerrantsoenering en een goede gezondheid van het vee. Als resultaat kunt u besparen op onnodige supplementen, terwijl u hogere vlees-, zuivel- of biogasopbrengsten genereert en uiteindelijk een grotere winstgevendheid bereikt.

Onze splinternieuwe web-interface biedt stapgewijze instructies en visualiseert de gegevens op prettige wijze, om u te helpen de juiste beslissingen te nemen.

 • Volledige consistente evaluatie voor boeren, operators van biogasinstallaties en voedingsdeskundigen
 • Detectie van de voerkwaliteit in realtime
 • Gemakkelijk plannen van de wintervoeding
 • Nieuwe gebruikersvriendelijke web-interface
Besparingscalculator mestmeting

Besparingscalculator mestmeting

Bereken uw kunstmestbesparingen en verhoging van de gewasopbrengsten dankzij toepassing van John Deere mestmeting.